Kadra szkoły to doświadczeni nauczyciele. Przedmioty zawodowe realizowane są przez czynnych zawodowo farmaceutów, posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz uprawnienia egzaminatorów zawodu.


W trakcie nauki zapewniamy

profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe w sprzęt oraz materiały dydaktyczne

wykształconą kadrę pedagogiczną z praktycznym doświadczeniem zawodowym

naukę nastawioną na praktykę gwarantującą bardzo dobre przygotowanie do egzaminu zawodowego oraz pracy w zawodzie

naukę  obsługi komputerowego systemu wspomagania zarządzania apteką KS-AOW firmy Kamsoft

pomoc w znalezieniu pracodawców w celu odbycia praktyk zawodowych, bezpłatny egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Technik farmaceutyczny /część pisemna i praktyczna egzaminy pisemne i praktyczne zdajesz w naszej szkole

– mamy uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego