Pracownie naszej szkoły przy ulicy Kupieckiej 49 B

1. Pracownia Technologii Postaci Leków


2. Pracownia Analizy Chemicznej

Pracownia Analizy Chemicznej

Instrumenty Analizy Chemicznej

Ćwiczenia Analizy Chemicznej

Zabezpieczenie podczas analizy chemicznej

3. Pracownia Farmakognozji

Pracownia Farmakognozji

4. Pracownia Analizy Instrumentalnej

Pracownia Analizy Instrumentalnej

WYKAZ PRZEDMIOTÓW:

-podstawy prawa i ekonomiki
-anatomia, fizjologia i patofizjologia
-psychologia
-zdrowie publiczne
-farmakognozja
-technologia postaci leku
-farmakologia z elementami chemii leków
-analiza leków
-zajęcia praktyczne
-bezpieczeństwo i higiena pracy
-podstawy działalności gospodarczej
-propedeutyka zdrowia
-podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
-pierwsza pomoc
-organizacja ochrony zdrowia
-język angielski w zakresie zawodowym
-technologie informatyczne
-technologia postaci leków z pracownią
-farmakologia
-analiza leków z pracownią
-farmakognozja z pracownią
-świadczenia farmaceutyczne
- wychowanie fizyczne